Camphill-liikkeen historia
Ensimmäinen hoitopedagoginen Camphill-yhteisö perustettiin yli 70 vuotta sitten itävaltalaisen lastenlääkärin ja antroposofisen hoitopedagogin Karl Königin (1902-1966) toimesta Skotlantiin, Aberdeeniin. Yhteisön aloittaessa toimintansa Camphill-nimisessä talossa vuonna 1940, oli se samalla myös Skotlannin ensimmäinen yksityinen kehitysvammaisille lapsille suunnattu laitos. Yhteisön päämääränä oli antaa koti, koulutusta ja hoitoa erityislapsille.
Ajan kuluessa syntyi tarve perustaa myös erityistä huolenpitoa tarvitseville aikuisille yhteisöjä, kyliä, joissa koulun ja kasvatuksen sijaan työ muodostaisi arkielämässä päätekijän. Karl Königin johdolla ja itävaltalaisen filosofin Rudolf Steinerin antroposofisia virikkeitä noudattaen syntyi 1960-luvulla ensimmäiset kyläyhteisöt, joissa päämääränä oli antaa sija ihmisarvolle ja jakaa elämä kokonaisvaltaisesti. Kehitysvammaa ei nähdä sairautena vaan ihmisen kohtalona, jonka tarkoitus yhteisössä on saavuttaa yksilöllisen työn alla päämääränsä.
Tri. Karl König 1952 aikoihin (lähde: www.camphill.de)
Maailmassa on tällä hetkellä yli 80 erilaista Camphill-toimintapaikkaa neljällä eri mantereella jakautuen seitsemään alueryhmään. Ne ovat osoittaneet tarpeellisuutensa erityistä huolenpitoa tarvitsevien ihmisten elämässä ja heidän ymmärtämisessään. Erilaiset kokoukset, kongressit, seminaarit ja vierailut kuuluvat alueryhmien käytäntöön pitäen toiminnan vireänä.
Suomen Camphill-yhteisöt
Suomessa on Tapolan lisäksi kolme muuta Camphill-yhteisöä, joiden taustalla vaikuttavat Sylvia- koti Yhdistys ja Sylvia-koti Säätiö. Suomen ensimmäinen Camphill-yksikkö, Sylvia-koti, aloitti toimintansa vuonna 1956. Tänä päivänä Sylvia-koti on erityistä huolenpitoa tarvitsevien lasten koulu- ja asuinyhteisö Lahdessa. 90-luvulla perustettiin Myllylähde-yhteisö, joka sijaitsee Hämeenkosken maaseudulla, ja vuonna 2006 perustettu Kaupunkikylä toimii Lahden keskustassa.