Jos olet kiinnostunut yhteisöstämme, ota yhteyttä ja tule tutustumaan!
Asukkaaksi Tapolaan voi hakeutua koko maasta erityistä huolenpitoa tarvitsevat aikuiset. Tapolan sopivuudesta pitkäaikaiseksi asuin- ja työpaikaksi käydään keskusteluja, järjestetään tutustumiskäyntejä ja koejakso. Usein kiinnostus lähtee henkilöstä itsestään, omaisista tai sosiaalityöntekijän aloitteesta.
Työhön tai vapaaehtoistyöhön Toivotamme tervetulleeksi työntekijöitä, jotka ovat kiinnostuneita liittymään pidemmäksi aikaa joukkoomme eläen ja työskennellen yhteisössämme. Sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinto sekä työkokemus katsotaan eduksi. Teemme yhteistyötä kansainvälisten vapaaehtoistyöntekijöitä välittävien järjestöjen kanssa. Otamme henkilöitä vapaaehtoistyöhön vuodeksi kerrallaan. Vapaaehtoistyöntekijät asuvat yhteisössämme, osallistuvat talo-, työ- ja vapaa-ajan toimintaan päästen samalla tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin.
Työharjoitteluun ja siviilipalvelukseen Teemme mielellämme yhteistyöt eri alojen oppilaitosten kanssa, myös erityisammattikoulujen opiskelijat on huomioitu. Opiskelijat saavat perehdytyksen yhteisöelämään ja pääsevät tutustumaan oman alansa työhön ja taitajiin. Siviilipalvelusta suorittaville tarjoamme tehtäviä kodeissa ja työpajoilla.