Maatila
Maatila tarjoaa monipuolista työtä vuoden ympäri, tehtävien vaihdellen vuodenaikojen mukaan. Maatilan väen työtehtäviin kuuluu eläimistä huolehtiminen (mm. ruokinta, lypsy, karsinoiden siivous), maatilan rakennusten, pihapiirin ja työkoneiden kunnossapito, heinä- ja peltotyöt, laidunten tekeminen. Maatilan väki huolehtii myös Tapolan teiden kunnossapidosta.