Terveydenhoito
Perusterveydenhuollon palveluiden lisäksi Tapolassa asuvilla on käytössään yhteisössä työskentelevä sairaanhoitaja-terveydenhoitaja ja konsultoiva, terapioita ohjaava lääkäri. Lääkehoidon toteuttaminen on terveydenhoitajan vastuulla, kuten esimerkiksi myös vuosittaiset terveystarkastukset.
Terapiat
Terveydenhoidon lisänä ovat taiteellisista terapioista hoitoeurytmia ja kuvataideterapia. Terapioiden avulla on mahdollista elvyttää sielun voimia ja vaikuttaa sekä fyysiseen että henkisen   hyvinvointiin.
Hoitoeurytmian tavoitteena on aktivoida koko ihminen saattamalla liikkeeseen kehon omat hoitavat voimat. Tämä tapahtuu ilmentämällä äänteitä ja musiikkia liikkein ja elein.
Kuvataideterapia - maalaaminen, piirtäminen, muovailu - pyrkii mm. sielulliseen tasapainottamiseen sekä aloitekyvyn ja itsetunnon vahvistamiseen.